Köpa bostad i Frankrike

Köpa hus eller lägenhet i Frankrike

Köpa hus i Frankrike

Att köpa bostad i Frankrike kräver en hel del kunskaper och köpprocessen skiljer sig märkbart från den som gäller i Sverige.
Nedan har vi försökt att rangordna de olika etapper man bör följa. Vi har också samlat några viktiga punkter värda att tänka på samt några tips och råd för att köpet skall vara så lyckat som möjligt.

En punkt som till exempel skiljer den franska köpprocessen från den svenska är systemet med utsedda notarier. Notariernas medverkan förlänger processen men å andra sidan är det betryggande för köparen som kan vara säker på att allt gått rätt till.

Köpprocessen kan indelas i 3 viktiga etapper:
1. Ett preliminärt köpeavtal undertecknas och handpenning betalas till notarien.
2. Notarien bearbetar materialet och undersöker uppgifter beträffande fastigheten
3. Ett slutlgiltigt avtal undertecknas

Vi kommer att beskriva dessa etapper utförligare längre ner men till att börja med vill vi understryka vikten av att förbereda sig ordentligt innan man går in i en sådan process.

Förberedelser

Redan från början bör man fundera på vad man letar efter : lägenhet / hus, nyproduktion eller befintligt objekt ?
Båda har fördelar och nackdelar.

Befintlig objekt

Fördelar:
– du kan gå på visning och titta på huset eller lägenheten
– priset kan vara lägre än nyproduktion
– kan vara lättare att hitta ett bra läge
– brukar vara charmigare än nyproduktion
– intressant för den händige som vill renovera
– du kan flytta in snabbt

Nackdelar:
– köps i befintligt skick. Kan vara svårt att bedöma skicket.
– du måste anlita en egen bygginspektör för att inspektera bostaden. Viktigt att göra denna inspektion under ”ångerveckan”.
– handpenning 10% : dyrare än vid nyproduktion
– högre notarieavgifter (ca 7-8 % av köpeskillingen)
– viss renovering kan behövas

Ny produktion

Fördelar:
– du har möjligheten att påverka både planlösning och inredning
– modernt byggmaterial i enlighet med de nya byggbestämelserna, t ex beträffande miljö, energi, etc…
– marknadsvärdet på den bostad du köper ökar från den dagen du skrivit på avtalet till dagen du flyttar in ett eller två år senare
– handpenning på 5%
– du betalar vid olika bestämda tillfällen under hela byggnadsperioden enligt en avbetalningsplan
– notarieavgifterna är lägre (ca 2-3 % av köpeskillingen)
– du får 10 årsgaranti på konstruktionen samt 2 år för all utrustning. Dessa garantier är täckta av en försäkring.
– du betalar en lägre fastighetsskatt under de första två åren

Nackdelar:
– priset är ofta högre än för begagnade bostäder
– det kan vara svårt att hitta ett bra läge i redan bebyggda populära områden
– det kan ta ett till två år innan bostaden är klar och du kan flytta in
– mycket information på franska och kontakter med byggherren kan förekomma under byggperioden. Det är då bra om man har någon på plats som kan hjälpa till.

I vilken region , område, stad vill du köpa din bostad?

Provence och franska rivieran är kanske det första som kommer på tanken när man tänker på semester eller hus i Frankrike, men Frankrike har mycket mer att erbjuda. Frankrike är ett fantastiskt vackert land med många regioner som var och en för sig erbjuder vackra och varierande landskap.

Det kan därför vara bra att åka till – för Sverige kanske lite mindre kända – regioner som Bretagne, Normandie, Pyrenéerna, Périgord, Alsace, m.m.
Varje region har sin charm och är värd ett besök. I dessa regioner är dessutom priser på hus och lägenheter ofta lägre än i Provence.
När du sedan har väl bestämt dig för den region där du vill köpa din bostad kan det vara bra att åka dit flera gånger under året, t ex på sommaren och på vintern för att uppleva hur det känns. Klimatet kan variera mycket.

Det kan vara bra att kontrollera infrastrukturerna runt staden, närheten till närmaste flygplats, köpcentret, sjukhus, golfbana…
Är det ett tryggt område ? Har det varit många inbrott i området ? Ta gärna kontakt med rådhuset för att få mer information.

Finansiering av köpet

Redan nu måste du göra en grov finansieringsplan. Vad har du råd med ? Hur mycket kommer du att behöva låna ? Vad har du för budget ?

Lån

Svenska banker brukar inte låna ut pengar till köp av fastighet i Frankrike. Man måste låna på plats i Frankrike.
Med fastigheten som säkerhet är det normalt ganska lätt att låna pengar. På grund av den pågående krisen har dock bankerna blivit mycket försiktigare och det har för tillfället blivit betydligt svårare att låna pengar. Normalt har man 15 år på sig för att betala tillbaka lånen men lånetiden kan ibland vara längre.
Som regel kan man låna upp till 70 – 80% av köpesklligen (exklusive notariens arvode) av franska banker eller bolåneinstitut. Det är bra att söka i god tid då det kan ta lite tid att få lånen beviljade. Det är dessutom nödvändigt att ha finansieringsplanen klar innan man kan skriva det preliminära köpavtalet.

Dags att börja leta aktivt efter drömbostaden – Val av mäklare

Var skall du börja ? Hur skall du gå till väga ? Vem skall du kontakta ? Hur skall du få reda på de rådande marknadspriserna ?
Även om du pratar flytande franska rekommenderar vi varmt att ta kontakt med en mäklare som kommer att svara på dina frågor och hjälpa dig under hela processen.
Mäklaren har en viktig roll i affären. Kan du inte franska är det bra om mäklaren pratar engelska så att du kan kommunicera med honom/henne.
För att vara behörig måste mäklaren ha fransk behörighet, den s.k.Carte Professionnelle. Saknar mäklaren behörighet får du inte som köpare det försäkringsskydd som behöriga mäklare har. Mäklaren måste vara registrerad i Frankrike och bör också ha ett spärrat klientmedelskonto där din handpenning är i säkerhet.
Ett gott råd är därför att kolla upp att mäklaren är behörig. Är mäklaren medlem i det franska mäklarsamfundet FNAIM är det ett tecken på att denne är behörig.
De mäklare som är medlem i FNAIM kännetecknas av följande symbol:

Fnaim

Visningar

Normalt sker visningarna individuellt med varje kund. Man brukar inte ha budgivning som i Sverige. Priset är oftast fast men det går att pruta och den som först kommer överens med säljaren får köpa objektet.

KÖPPROCESSEN

Som vi nämnde det i vår inledning kan köpprocessen delas in i 3 viktiga etapper:

1. Preliminärt köpeavtal och ångerveckan
Köp av befintlig bostad
När säljaren och köparen kommit överens om en affär undertecknas ett preliminärt köpeavtal där alla villkor framgår, ett s k Compromis de Vente. Under en vecka efter undertecknandet har köparen rätt att ångra sig och dra sig ur affären. När denna vecka löper ut skall en handpenning på ca 10% av försäljningsvärdet erläggas till mäklaren eller notarien. Befintliga bostäder köps alltid i befintligt skick.

Köp av bostad under byggande/på ritning
I detta fall undertecknas en annan sorts preliminärt köpeavtal som kallas Contrat préliminaire eller Contrat de réservation. Säljaren förbinder sig att garantera köparen köpobjektet. I gengäld betalar köparen en handpenning på 5% av köpeskillingen kallad Dépôt de garantie. Avtalet är strikt reglementerat och måste innehålla en hel del uppgifter om köpobjektet såsom objektets yta, antalet rum, priset, etc…

2. Notarien bearbetar materialet och undersöker uppgifter beträffande fastigheten.
Notaires de FranceEfter ångerveckans utgång lämnas det preliminära avtalet till notarien för handläggning.
En notarie är en juridikutbildad statstjänsteman. Vid köp av all typ av fastighet är medverkan av en notarie lagstadgad i Frankrike.

Notariens uppgift är – vid fastighetsköp – att undersöka uppgifter beträffande köpobjektet (som t ex bygglov, inteckningar, servitut, etc…) för att försäkra sig att allt är i ordning och att slutavtalet kan tecknas samt att upprätta köpehandlingarna.

Notarien har för uppdrag att tillvarata både köparens- och säljarens intressen. Som köpare är det dock att rekommendera att utse en egen notarie. Fastighetsaffären sköts då av två notarier. Detta medför ingen extra kostnad för köparen. Det arvode som säljarens notarie skulle ha fått delas då i stället mellan de två notarierna.
Mer information om notariens yrke och uppgifter samt tips om bostadsköp kan du hitta här

3. Ett slutlgiltigt avtal undertecknas
Oftast tar det mellan 2 till 3 månader innan notarien är klar med sitt arbete. Det är först då överlåtelsen av bostaden kan ske. Det kan kännas tråkigt att det skall behöva ta så lång tid men å andra sidan kan man sedan känna sig trygg med sitt köp.
När undersökningen är klar kallas parterna till notarien och då kan l’Acte authentique de vente (det slutliga köpeavtalet) undertecknas och köparen få nycklarna. Köpeskillingen och avgiften till notarien skall då vara inbetalda.
Lagfarten som skrivs är ett bevis på att man är ägare till bostaden.
När det slutliga köpeavtalet har undertecknats måste köparen, enligt fransk lag, försäkra bostaden. Försäkring måste bl a täcka för skada på tredje person och för brand.

Köp av lägenhet – Ägarförening (Copropriété)

När man köper en lägenhet i en gemensam fastighet blir man ägare till lägenheten och delägare i fastigheten.
Med copropriété menar man en fastighet vars äganderätt delas i andelar (lots) mellan olika personer. Varje andel (lot) består av en privat del och en kvot av gemensamma delar.
De privata delarna (les parties privatives) är de delar av fastigheten och tomten som är en delägares exlusiva delar. De gemensamma delarna (les parties communes) är gemensamma för flera delägare (t ex trapporna, hissarna, gården, m.m.).

Systemet med Copropriété styrs av lagen från den 10 juli 1965 samt av förordningen från 17 mars 1967.
Ägarföreningens stadgar definierar ägarnas rättigheter och skyldigheter. Beslut rörande fastigheten tas under föreningens årsmöten (Assemblées générales) och deras utförande sköts av ”le Syndic” som representerar ägarna och deras intressen. Om man inte kan närvara vid dessa möten kan man ge fullmakt till en annan ägare i fastigheten.

Le ”Syndic” ser till att reglerna och besluten följs, sköter fastigheten och dess ekonomi.
Lägenheterna ägs med full äganderätt. Ingen hyra förekommer. I stället betalar varje ägare en avgift (les charges). Denna avgift avser skötseln och underhållet av fastighetens gemensamma delar (belysning, städning, porttelefoner, kostnader för de årliga möten, för le syndic, för gemensam TV/Parabol-antenn, m.m.).