Ansvarsfriskrivning

France Bostad är en webbportal vars syfte är att hjälpa privatpersoner som funderar på att köpa bostad i Frankrike och där företag kan annonsera.

Informationen på www.francebostad.se.är baserad på källor som vi har bedömt vara tillförlitliga. Den kan dock innehålla felaktigheter eller typografiska fel.

Om felaktigheter skulle komma till vår kännedom kommer vi förstås att rätta till dem omedelbart.

Informationen på www.francebostad.se gör inte anspråk på att vara fullständig eller att ge uttömmande vägledning vid beslut om investering eller transaktioner. Den är inte heller avsedd att ge juridiska, ekonomiska eller skattemässiga råd, eller ersätta sådana råd som ges av experter på området.

All den informationen som presenteras på www.francebostad.se skall endast ses som en generell vägledning.

France Bostad frånsäger sig allt ansvar för korrektheten i det bakgrundsmaterial som använts för att skapa denna webbplats samt de verkningar som kan uppstå till följd av att besökaren eller annan part använt sig av denna information. Innehåll som är hämtat från öppna källor, så som rapporter och webbplatser, kan inte ses som heltäckande, fullständigt, korrekt eller aktuellt. Informationen är ibland/kan vara länkad till andra webbplatser som France Bostad inte kan kontrollera.

France Bostad frånsäger sig också korrektheten i den information som finns på andra webbplatser som finns hänvisad till i text och länkar. Denna information ansvarar resp. företag / organisation, ansvarig utgivare (eller privatperson) för.

France Bostad frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må som grundar sig på användandet av informationen på www.francebostad.se
Om cookies

"Vi använder cookies!

Enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 skall alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. Besökaren skall även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn.

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar.

Vår webplats använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor.

Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare (Internet Explorer, Netscape, Opera m fl) så att den inte sparar cookies."